Misi, Objektif, Fungsi

MISI

Mengurus dan menyelenggara Perumahan Awam DBKL dengan perkhidmatan yang berkualiti, efisyen dan cemerlang

 

OBJEKTIF

 • Memastikan penghuni Perumahan Awam DBKL tinggal lebih selesa melalui pengurusan dan penyelenggaraan yang efisyen dan berkualiti
 • Memastikan suasana kehidupan yang harmoni, sihat dan selamat
 • Mewujudkan masyarakat penyayang yang saling bekerjasama dan bertanggungjawab
 •  

  FUNGSI

   

 • Mengurus Perumahan Awam dan Program Perumahan Rakyat (PPR)
 • Mengurus Pendaftaran Permohonan rumah sewa dan jual melalui Sistem Pendaftaran Terbuka (SPT)
 • Menguruskan pemilihan dan tawaran kemasukan penyewa yang layak
 • Menguruskan penjualan rumah kos rendah / sederhana
 • Mewujudkan suasana harmoni di kalangan penghuni dengan menyediakan program-program sosial, keagamaan dan lain-lain
 • Bertindak sebagai Perbadanan Pengurusan (MC) sementara bagi rumah jual DBKL sebelum Hak Milik Strata dikeluarkan
 • Membangunkan komuniti dari pelbagai lapisan masyarakat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang merangkumi aspek pendidikan, pembangunan modal insan, perkhidmatan sosial, membasmi kemiskinan bandar
 • Mengurus dan menyelenggara Perumahan Awam dan PPR DBKL
 •