Bahagian Dasar, Pendidikan & Komuniti

sang kancil 

UNIT PERANCANGAN, DASAR DAN PENDIDIKAN

 1. Pelan strategik
 2. Perancangan dasar jabatan
 3. Penyelidikan & inovasi
 4. Jawatankuasa di peringkat KWP, KPKT DAN KPW
 5. Jawatankuasa penilaian penarafan bintang PPR/PA
 6. Pendidikan (Tadika Sang Kancil, tuisyen & bimbingan)

UNIT PENGANJURAN PROGRAM SOSIAL

 1. Program NGO & persatuan penduduk
 2. Perkhidmatan bantuan kepada persatuan penduduk
 3. Majlis gabungan persatuan penduduk Wilayah Persekutuan
 4. Program sosial anjuran jabatan
 5. Warga emas

UNIT KESEJAHTERAAN BANDAR

 1. Gelandangan
 2. Penyelarasan bersama Local Agenda 21 (LA21KL)
 3. Majlis perwakilan penduduk WPKL
 4. Latihan & kemahiran
 5. Program bersama agensi luar