Fungsi Bahagian & Unit

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

 • Unit Pentadbiran Dan Pembangunan
  • Seksyen Pentadbiran
  • Seksyen Dasar Dan Pembangunan
  • Seksyen Aduan Dan Keurusetiaan
  • Seksyen Teknologi Maklumat
 • Unit Kewangan Dan Akaun
  • Seksyen Kewangan Dan Bajet
  • Seksyen Akaun Sewa Dan Air
  • Seksyen Akaun Jualan Dan Jmb/Mc
  • Seksyen Kaunter Terimaan
 • Unit Perkhidmatan Kawasan
  • Pejabat Cawangan

BAHAGIAN PERUMAHAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR

 • Unit Pengurusan Perumahan
  • Seksyen Sewa Rumah Dan Kedai
  • Seksyen Jualan
  • Seksyen Pengurusan Zon
  • Seksyen Kawalan Perumahan
 • Unit Kesejahteraan Bandar
  • Seksyen Pembangunan Komuniti
  • Seksyen Pembangunan Sosial, Pendidikan Dan Ekonomi
 • Unit Pembangunan Perpustakaan
  • Seksyen Pembangunan Perpustakaan
  • Seksyen Program Dan Teknikal
  • Seksyen Perkhidmatan Dan Rangkaian Perpustakaan

BAHAGIAN PENYELENGGARAN

 • Unit Penyelenggaraan
  • Seksyen Penyelenggaraan Awam
  • Seksyen Penyelenggaraan Elektrikal
  • Seksyen Penyelenggaraan Mekanikal
  • Bilik Gerakan