Bahagian Pentadbiran

UNIT PENTADBIRAN

 1. Maklum balas mesyuarat dan akhbar
 2. Perjawatan
 3. KPI / EKSA / ISO / HRMIS
 4. Tatatertib
 5. Laporan bulanan / tahunan
 6. Fail meja dan manual prosedur kerja (MPK)
 7. Sistem penarafan bintang PBT (SPB-PBT) oleh KPKT
 8. Aset alih & tidak alih
 9. Bekalan pakaian seragam, alatulis, stor
 10. Penyelaras kontrak / dokumen pembersihan & perolehan
 11. HOC / aduan
 12. Penyelarasan inspektorat keselamatan rekod dan aset
 13. Bilik gerakan

UNIT PEMBANGUNAN

 1. Pembangunan semula
 2. Setinggan / penempatan semula
 3. Projek kecil & kemudahan awam
 4. Pembangunan projek-projek baru
 5. Runding cara / engagement
 6. Penyelarasan penawaran unit / premis kepada NGO & agensi kerajaan
 7. Pembangunan migrasi air

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

 1. Menguruskan sistem pendaftaran perumahan
 2. Menguruskan penyelenggaraan perkakasan komputer jabatan
 3. Menguruskan sistem in-house & outsource (Sistem e-perumahan)
 4. Menguruskan perkhidmatan rangkaian
 5. R&D aplikasi sistem
 6. Menguruskan multimedia (portal, montaj)