Direktori Pegawai

Filter
Display # 
Name Position Phone
Abdul Hadi Bin Muzaini Jurutera Awam J41 03-2617 6125
Noor Suhailan Bin Abdul Wahab Jurutera Mekanikal J41 03-2617 6131
Abdul Hakim Bin Rohhaizan Jurutera Mekanikal J41 03-2617 6122
Norazlila Binti Zainuddin Jurutera Elektrik J41 03-2617 6120
Hazrin Bin Hamlis Jurutera Elektrik J41 03-2617 6136
Muhamad Hasbullah Bin Mohamad Nonudin Pustakawan S41 03-2612 3546
Mazrizal Bin Hashim Pustakawan S41 03-2612 3513
Syafiq Ridzuan Bin Abdul Hamid Pustakawan S41 03-2612 3533
Saadiah binti Hashim Penolong Pegawai Tadbir Kanan N38 03-4042 0340
Shahrin bin Pamuchi@Sulaiman Penolong Pegawai Tadbir Kanan N32 03-9172 4096
Mohd Syawal bin Yatim Penolong Pegawai Tadbir N29 03-9200 2261
Mohamad Suwairi Bin Deraman Penolong Pegawai Tadbir N29 03-4143 5085
Nur Nadirah binti Md Esa Penolong Pegawai Tadbir N29 03-2617 6088