Zeti Akhtar Binti Salim

Contact

Contact-image

Penolong Pengarah F41

Address:
Seksyen Teknologi Maklumat,
Unit Pentadbiran & Pembangunan,
Bahagian Khidmat Pengurusan,
Jabatan Pembangunan Komuniti & Kesejahteraan Bandar,
Tingkat 5, Menara DBKL 3, Bandar Wawasan,
Jalan Raja Abdullah, 50300 Kuala Lumpur.

Phone: 03-2617 6091