Unit Kesejahteraan Bandar

UNIT KESEJAHTERAAN BANDAR

 • Seksyen Pembangunan Komuniti
 • Seksyen Pembangunan Sosial, Pendidikan Dan Ekonomi

 

SEKSYEN PEMBANGUNAN KOMUNITI

 • Menyelaras bantuan logistik/ sajian/ perkhidmatan bas kepada badan bukan kerajaan (NGO)
 • Menganjurkan Program Komuniti/ Sosial kepada komuniti setempat
 • Menyelaras Program bersama dengan Agensi-Agensi kerajaan (KIV)
 • Melaksanakan kursus/ bengkel untuk Persatuan Penduduk di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
 • Menyelaras permohonan tuntutan pembayaran elaun MPPWP
 • Menyelaras hal ehwal Ketua Blok/ Ketua Tingkat
 • Menyelaras rekod pendaftaran Persatuan Penduduk di WPKL

SEKSYEN PEMBANGUNAN SOSIAL, PENDIDIKAN DAN EKONOMI

 • Menguruskan Tadika Sang Kancil yang memberikan perkhidmatan program pendidikan pra sekolah kepada kanak-kanak yang terdiri daripada golongan berpendapatan rendah.
 • Menyediakan program kelas tuisyen dan kelas bimbingan untuk pelajar daripada golongan berpendapatan rendah.
 • Menyelaras skim bantuan sewa rumah kepada keluarga miskin/ miskin bandar
 • Menyelaras pendaftaran eKasih bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Sekretariat Program Pembasmian Kemiskinan Bandar di bawah KPKT dan KWP
 • Menyelaras hal ehwal berkaitan pengurusan gelandangan

 

 

Unit Pengurusan Perumahan

UNIT PENGURUSAN PERUMAHAN

 1. Seksyen Sewa Rumah Dan Kedai
 2. Seksyen Jualan
 3. Seksyen Pengurusan Zon
 4. Seksyen Kawalan Perumahan

 

SEKSYEN SEWA RUMAH DAN KEDAI

 • Memproses rayuan dan tawaran rumah sewa kepada pemohon awam PPR/PA DBKL.
 • Menyelaras tawaran pertukaran unit/kawasan PPR/PA DBKL.
 • Memproses tawaran kompleks belia & beliawanis.
 • Menyelaras tawaran pemindahan setinggan & pembangunan semula.
 • Menyelaras tawaran bagi kes bencana alam.
 • Menyelaras tawaran kedai & gerai PPR/PA DBKL.

SEKSYEN JUALAN

 • Menguruskan penjualan rumah PPR/PA DBKL.
 • Menguruskan penjualan rumah kos rendah, sederhana rendah dan kos sederhana projek DBKL serta unit kedai / kilang.
 • Menguruskan permohonan pinjaman Skim Pembiayaan Khas bagi pembelian rumah PPR/PA DBKL
 • Menguruskan pertukaran hakmilik harta dari segi penjualan semula, lelongan, cagaran, kes kematian dan kes dasar kasih sayang.
 • Menguruskan penubuhan Badan Pengurusan Bersama (JMB) bagi kawasan perumahan yang telah dijual.
 • Menyelaraskan penubuhan Perbadanan Pengurusan (MC) di kawasan perumahan yang telah memperolehi hakmilik strata.
 • Melaksanakan urusan pindahmilik hak milik strata (geran). 

SEKSYEN PENGURUSAN ZON

 • Mengurus dan menyelenggara PPR/ PA DBKL
 • Mengurus Pengambilan Kunci Unit Bagi Tawaran Baru
 • Mengurus pemulangan kunci unit (Pengosongan unit)
 • Mengurus permohonan sambung tempoh penyewaan
 • Mengurus pengosongan unit (tidak menetap/penghuni tidak sah)
 • Mengurus, menyelaras dan menilai Kontraktor Pembersihan di kawasan perumahan
 • Mengurus dan menyelaras Program Bas Sekolah Percuma
 • Mengurus permohonan pertukaran nama ketua penyewa, unit, kawasan,
 • Pemantauan unit kosong
 • Mengurus pemantauan aduan awam di tapak
 • Mengurus dan menyelaras laporan kebakaran, kemalangan dan bencana alam
 • Menguruskan operasi bancian (flushing)
 • Menguruskan penggantian kad penyewa
 • Menguruskan permohonan penggunaan premis/ kedai
 • Mengurus/ selia permohonan kemudahan awam/ dewan
 • Menyelia pemantauan SWB di kawasan perumahan awam

SEKSYEN KAWALAN PERUMAHAN

 • Menyelaras tindakan merampas unit
 • Menyelaras tindakan meroboh struktur haram
 • Menyelaras Jawatankuasa rayuan tindakan penguatkuasaan
 • Menyelaras tindakan pindah kenderaan buruk yang tersadai
 • Membantu Menguruskan Operasi Bersepadu Jabatan bersama Agensi

 

Unit Kewangan Dan Akaun

UNIT KEWANGAN DAN AKAUN

 • Seksyen Kewangan Dan Bajet
 • Seksyen Akaun Sewa Dan Air
 • Seksyen Akaun Jualan Dan JMB/MC
 • Seksyen Kaunter Terimaan

 

SEKSYEN KEWANGAN DAN BAJET

 • Mengurus dan Menyelaras bajet dan pembayaran
 • Mengurus peruntukan kewangan dan memastikan kelancaran urusan pembayaran bagi setiap perbelanjaan jabatan

SEKSYEN AKAUN SEWA DAN AIR

 • Menguruskan dan menyelaras Akaun Sewa dan menyelaras Akaun Penamat setiap tahun
 • Mengurus dan menyelenggara Akaun Air 

SEKSYEN AKAUN JUALAN DAN JMB/MC

 • Menguruskan dan menyelenggara Akaun Penyelenggaraan
 • Menguruskan dan menyelenggara Akaun Penjualan Rumah
 • Mengurus dan menyelenggara Akaun Perbadanan Pengurusan

SEKSYEN KAUNTER TERIMAAN

 • Mengurus dan menyelaras kaunter terimaan

 

 

Unit Pentadbiran Dan Pembangunan

UNIT PENTADBIRAN DAN PEMBANGUNAN
 1. Seksyen Pentadbiran
 2. Seksyen Dasar Dan Pembangunan
 3. Seksyen Aduan Dan Keurusetiaan
 4. Seksyen Teknologi Maklumat

 

SEKSYEN PENTADBIRAN

 • Melaksanakan fungsi pengurusan personel di peringkat Jabatan.
 • Menguruskan hal ehwal pentadbiran Jabatan.
 • Menguruskan perolehan, inventori dan aset Jabatan.
 • Mengurus dan menyelaraskan program-program kualiti, inovasi dan penambahbaikan Jabatan seperti KIK, MS ISO, KPI, EKSA, Star Rating dsb.
 • Menguruskan penyelarasan mesyuarat Jabatan dan Laporan Tahunan Jabatan
 • Menguruskan fail, rekod, dokumen dan surat-surat Jabatan.
 • Menguruskan latihan, kursus, lawatan dan peperiksaan kakitangan Jabatan.
 • Menguruskan kes-kes tatatertib dan pengurusan integriti Jabatan.
 • Mengurus, menyelaras dan menilai kontraktor kawalan keselamatan syarikat swasta di kawasan perumahan
 • Menyelaras perancangan pelaksanaan program tahunan.

SEKSYEN DASAR DAN PEMBANGUNAN

 • Menyelaras perkara-perkara yang berkaitan dengan dasar Jabatan dan penyelidikan.
 • Urusetia dan menyelaras permohonan projek kecil yang diterima dari pelbagai pihak.
 • Menyelaras cadangan pembangunan yang diterima dari JPEP, JPPPB dan lain-lain agensi di kawasan PPR/PA seperti pembangunan di tempat letak kereta bertingkat, dewan dan lain-lain.
 • Menyelaras cadangan pembangunan semula di kawasan PPR/PA.
 • Menyelaras urusan yang berkaitan dengan Kuota Bumiputera.

SEKSYEN ADUAN DAN KEURUSETIAAN

 • Menguruskan aduan awam melalui pelbagai medium iaitu Sistem e-Perumahan, iSPAAA, media dan Hari Bertemu Pelanggan
 • Mengurus dan menyelaraskan maklum balas mesyuarat Ketua Jabatan, Ahli Lembaga Penasihat, hal-ehwal Parlimen, Pasca Kabinet, sesi townhall, Kementerian Wilayah Persekuuan dan agensi-agensi luar yang berkaitan.
 • Menyelaras dan memyediakan info korporat Jabatan.
 • Menyelaras dan menguruskan hebahan aktiviti dan program Jabatan.
 • Sekretariat Star Rating PPR/PA

SEKSYEN TEKNOLOGI MAKLUMAT

 • Menguruskan, menyelia, menyelaras pembangunan, pemantauan & penyelenggaraan infrastruktur sistem di Jabatan.
 • Menguruskan pembekalan peralatan & perkakasan komputer.
 • Mengurus, menyelia, menyelaras infrastruktur & infrastruktur ICT di Jabatan

 

Unit Perkhidmatan Kawasan

UNIT PERKHIDMATAN KAWASAN


PEJABAT CAWANGAN

Merangka strategi pelaksanaan sebagai medium perantara dan agen pelaksanaan dasar kerajaan.

Melaksanakan Quick-wins bagi meningkatkan produktiviti dalam penyampaian perkhidmatan.

Merangka mekanisme bagi memelihara harta DBKL.

Merancang pelaksanaan program-program sosial dan kemasyarakatan.

Merangka strategi pemantauan pelaksanaan projek-projek pembangunan di lapangan termasuk kerja-kerja penyelenggaraan infrastruktur jalan, longkang, taman dan sebagainya secara efisyen.

Bertanggungjawab menyelaras dan membuat siasatan terhadap semua aduan-aduan awam.

Menyelaras aktiviti-aktiviti gotong-royong dan kemasyarakatan.

Menyelaras dan menyelia pemantauan pelaksanaan projek kecil.

Sekretariat 'Task Force' dan Operasi Sita.

Menerima bayaran bil-bil setempat, lesen gerai, bayaran perumahan, sewa dewan orang ramai dan bayaran kompaun.

Memantau pertumbuhan kawasan setinggan dan penempatan pendatang haram.

Menguatkuasakan undang-undang dan mengeluarkan kompaun di bawah bidang kuasa yang diperuntukkan.